EHIS-e DOKUMENDID

1. Auditron OÜ kui täienduskoolitusasutuse tegevuse kvaliteedi tagamise alused. /kinnitatud OÜ Auditron juhatuse otsusega 31.10.2016/

2. Täienduskoolituse õppekava  /kinnitatud OÜ Auditron juhatuse otsusega 31.10.2016/

3. Koolitajate andmed.