Pädevustunnistuse pikendamine, ehk resertifitseerimine

Vastavat ministri määrust saab lugeda SIIT.

Uue korra kohaselt seisneb pädevustunnistusega (ehk sertfitseeritud) isikute teadmiste järelevalve põhiliselt kohustuslikel erialastel täiendkoolitustel osalemise hindamises. Erialaste koolituste teemad valib iga täienduskoolitusel osaleja ise. Koolituste aruande esitamise tähtaegade ja kohustuslike koolitustundide arvu kohta saab lugeda ülalnimetatud määrusest.

Kõik OÜ Auditron pakutavad koolitused sobivad pädevustunnistusega elektritööde juhtide/käidukorraldajte kohustuslikuks täiendkoolituseks.

Isiku resertifitseerimise taotluse esitamisel tuleb lisada sellele ka viimase kolme aasta jooksul koolitustel osalemise tunnistused 24 akadeemilise tunni mahus.