Mis on elektritööde juhi pädevustunnistus

Ettevõttel või FIE-l peab elektritööde tegemiseks ja elektripaigaldise käidu korraldamiseks Seadme ohutuse seaduse kohaselt olema pädevustunnistusega elektritööde juht/käidukorraldaja. Pädevustunnistuse saamiseks tuleb elektriala isikul esitada sertifitseerimisasutusele haridust ja praktilist elektritöö kogemust tõendavad dokumendid ning sooritada elektriohutusstandardite ja -seadusandluse tundmises pädevuseksam.