Oleme kliendile avatud järgmiste teenuste osas

 Elektrialased täiendkoolitused:

  • toimuvad statsionaaris Tallinnas ja Tartus, hotellides Dzingel ja Tartu, vastavalt koolituste kalenderplaanile ja teemadele;
  • kliendi tellimisel elektriohutusalastel teemadel, kestusega kuni 8 h, kliendilele sobival ajal ja sobivas kohas, vajadusel koos isikute teadmiste kontrolliga.

Tehnilised ekspertiisid ja konsultatsioonid:

  • elektripaigaldiste tehnilise seisukorra hindamisel ja õnnetusjuhtumite põhjuste väljaselgitamisel ning  analüüsil;
  • elektriseadmete nõuetele vastavuse hindamisel;
  • tehniliste normdokumentide rakendamise ja tõlgendamise valdkonnas;
  • elektripaigaldiste käidukorralduse alal;
  • paigaldistes energiasäästmise võimaluste hindamisel;
  • tarbijate energiavarustuslahenduste optimeerimiseks.

Juhendmaterjalide koostamine:

  • käidukava koostamine kliendi tehnoloogilise protsessi, struktuuri ja elektripaigaldise eripära arvestades ning heast inseneritavast lähtudes.