Täiendkoolitusi 2022.a. II kvartalis ei toimu !

 

 

Toimumise aeg

Asukoht

Ruum ja aadress 

Koolituse teema  
(koolituse nimetusel klikkides kuvatakse teema tutvustus ja koolituse hind)

Registreerumine

 

 

 

NB! OÜ Auditron on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner,  

vt tutvustust

 
       
 Tallinna Teaduspark "Tehnopol""Merkuur" Teaduspargi 6/1; 1.korrus Välistoimed. Potentsiaalide ühtlustamine, piksekaitse. Kaitseviiside rakendamine. Nõuded eripaigaldistele. Ei toimu
 Tallinna Teaduspark "Tehnopol""Merkuur" Teaduspargi 6/1; 1.korrus Liigpingekaitse. Elektripaigaldis ehitise kaitsevööndis. Ravipaikade elektripaigaldised.Elektripaigaldiste käit. Ei toimu
 Tallinna Teaduspark "Tehnopol""Merkuur" Teaduspargi 6/1; 1.korrus Elektriseadmete ja -juhistiku valik ning paigaldamine. Liigvoolukaitse. Kontrollitoimingud. Ei toimu
--- - -

 

Tallinna Teaduspark "Tehnopol"

"Merkuur" Teaduspargi 6/1; 1.korrus

Pädevuskursuse loengusari 36h või 40h 

vt. päevakava, hindu ja tutvustust

Ei toimu 
  Tallinna Teaduspark "Tehnopol"

"Merkuur" Teaduspargi 6/1; 1.korrus

Normatiivne baas. Juhistikusüsteemid.Liigpingekaitse.  Elektripaigaldis ehitise kaitsevööndis.

EI toimu
  Tallinna Teaduspark "Tehnopol"

"Merkuur" Teaduspargi 6/1; 1.korrus

Kaitseviisid. Ravipaikade elektripaigaldised. Elektripaigaldise käit.

 

Ei toimu
  Tallinna Teaduspark "Tehnopol""Merkuur" Teaduspargi 6/1; 1.korrus  Välistoimed. Potentsiaalide ühtlustamine, piksekaitse. Kaitseviiside rakendamine. Nõuded eripaigaldistele.  Ei toimu
 Tallinna Teaduspark "Tehnopol" "Merkuur" Teaduspargi 6/1; 1.korrusElektriseadmete ja -juhistiku valik ning paigaldamine. Liigvoolukaitse. Kontrollitoimingud.Ei toimu
 Tallinna Teaduspark "Tehnopol" "Merkuur" Teaduspargi 6/1; 1.korrus  Lühisahela arvutamise põhimõtted. Eksamikorraldus. Proovitest -  kokku 4 ahEi toimu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB! Koolitusel osalemise tingimus: Auditron OÜ loengutel on võimalik osaleda ainult täielikult vaktsineeritud isikutel.Vastav tõend tuleb esitada enne loengu algust loengu korraldajale/lektorile.

 

 

   

 

 

 

 

1. Koolitusel osalemise tingimused

 1.1  Kõik OÜ Auditroni poolt pakutavad  koolitused sobivad elektrialaisikutele  pädevustunnistuste taotlemiseks ja resertifitseerimiseks, vastavalt seadme ohutse seaduses ja selle alamaktis sätestatud tingimustel ( vt meie kodulehe rubriiki "PÄDEVUS").

2. Registreerumine koolitusele

2.1 Nädalasele pädevuskursusele palume registreeruda hiljemalt koolitusele eelneva nädala neljapäevaks, kuni kella 15.00-ni. Hilisemaid registreeringuid nimetatud pädevuskursusele võetakse vastu ainult telefonitsi numbritel 5016282; 5045230.

2.2 Ühepäevastele koolitustele saab registreeruda hiljemalt kaks tööpäeva enne kavandatava koolituse algust. Hilisemaid registreeringuid ei arvestata.

2.3 Üldjuhul saab registreerumise leheküljele lisaks registreeruda ka mailiaadressil auditron at auditron dot ee või  telefonidel 5016282; 5045230.

3. Koolituse toimumise kriteeriumid

3.1 Kavandatav koolitus korraldatakse juhul, kui sellele on p.2 toodud tingimustel registreerunud vähemalt  10 osalejat ühe koolituspäeva kohta ning see on kooskõlas koolituse ajal kehtivate COVID reeglitega.

3.2 Koolitus võib ära jääda või edasi lükkuda lektori haigestumisel või muudel kaalukatel põhjustel.

3.3 Koolituse toimumisest teavitatakse personaalselt igat osalejat telefonitsi või e-posti teel hiljemalt 36 tundi enne kavandatava koolituse algust.

4. Koolituse eest tasumine

4.1 Teema nimetusel klikkides avaneb koolitust tutvustav pdf fail, kus on toodud ka koolituse hind, mida koolituse jooksul ei tõsteta. Koolituse hinda on võimalik vähendada kui ühest ettevõttest osaleb koolitusel rohkem kui kaks inimest.

4.2 Koolituse eest tasumine toimub ainult arve alusel pangaülekandega korraga kogu koolituse eest. Arve saadetakse mõned päevad enne koolituse algust koolituse tellijale e-posti aadressil või e-arvena ja tasutakse arvel märgitud tähtajaks. Arve tähtajaks mittetasumise korral menetletakse laekumata arvet vastavalt võlaõigusele.

4.3 Koolituse mittetoimumisel koolitajast tuleneval põhjusel makstakse koolitustasu koolituse tellijale tagasi.

5. Koolitusest loobumine ja katkestamine

5.1 Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik mõjuvatel põhjustel  koolitusel osaleda, tuleb sellest teatada koolitajat telefonitsi numbritel 5016282; 5045230 või e-posti teel auditron@auditron.ee. Kui sellisel juhtumil arve koolituse eest on koolitajale laekunud, siis tagastatakse koolituse eest võetud tasu koolituse tellijale.

5.2 Koolituse katkestamisel koolitatava poolt koolitustasu üldjuhul ei tagastata. Kui katkestamine toimub mõjuvatel põhjustel (tervis, erakorraline lähetus jm.), siis võimaldatakse koolitataval osaleda järgmisel samalaadsel koolitusel kalendriaasta piires.

6. Koolitused toimuvad reeglina aadressidel:

Tallinnas - Tallinna Teaduskeskus "Tehnopol" linnaku seminariruumides Mustamäel (täpsemat aadressi vaata koolituskavast),

Tartus - Sadama 1, Tartu SA Teaduskeskus AHHAA seminariruumis.